استخدام منشی خانم با سابقه کار در آموزشگاه موسیقی در تهران
استخدام منشی پاره وقت خانم جهت آموزشگاه در شهر تهران
استخدام منشی خانم جهت آموزشگاه زبان در شرق تهران
استخدام تعدادی منشی خانم جهت واحد ثبت نام آموزشگاه زبان
استخدام منشی خانم با تجربه کار در آموزشگاه زبان در تهران
استخدام تعدادی منشی خانم جهت همکاری در آموزشگاه در تهران
استخدام تعدادی منشی خانم جهت بخش مشاوره تحصیلی در تهران
استخدام منشی و مشاور جذب جهت موسسه آموزشی معتبر
استخدام همکار خانم جهت همکاری در موسسه آموزشی
استخدام منشی خانم مسلط به کامپیوتر جهت کار در آموزشگاه
استخدام مسئول دفتر جهت کار در آموزشگاه زبان در تهران
استخدام منشی آشنا به زبان انگلیسی وکامپیوتر جهت آموزشگاه زبان
استخدام منشی خانم جهت آموزشگاه معتبر کنکور در تهران
استخدام کارمند اداری،منشی با حقوق،مزایا، بیمه/انستیتو فنی کار
استخدام منشی خانم جهت موسسه آموزشی معتبر در تهران
استخدام منشی خانم باروابط عمومی بالا آشنا به کار آموزشگاه
استخدام منشی خانم با سابقه کار در آموزشگاه زبان در تهران
استخدام منشی مسلط به امور کامپیوتری جهت آموزشگاه موسیقی
استخدام منشی مسلط به office، آشنا به زبان انگلیسی در آموزشگاه
استخدام تعدادی نیروی خانم جهت موسسه آموزشی بزرگ