ارسال آسان جدید
استخدام ناجی در مجتمع برج های گلنار در تهران
مشخص نشده
۱۳ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام ناجی و مربی در استخر آریا در تهران
مشخص نشده
۳۴ روز قبل
تهران منطقه ۵، شاهین
تمام وقت پاره وقت
استخدام نجات غریق با بیمه در مجموعه اینشیپ بادی در ازگل
مشخص نشده
۵۳ روز قبل
تهران منطقه ۱، ازگل
تمام وقت پاره وقت
استخدام نجات غریق در تهران
مشخص نشده
۱۴۰ روز قبل
تهران
پاره وقت
استخدام نجات غریق با بیمه در مجموعه اینشیپ بادی در پاسداران
مشخص نشده
۱۶۶ روز قبل
تهران منطقه ۳، اختیاریه
تمام وقت پاره وقت