استخدام نجات غریق در تهران
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
تهران
پاره وقت
استخدام نجات غریق با بیمه در مجموعه اینشیپ بادی در پاسداران
مشخص نشده
۴۲ روز قبل
تهران منطقه ۳، اختیاریه
تمام وقت پاره وقت