استخدام ویزیتور،مرچندایزر یا نیروی چیدمان در آذربایجان غربی
استخدام شکوفامنش شکوفامنش نماینده تعدادی از برند های مطرح داخلی جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان غربی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام راننده با خودرو،ویزیتور،مرچندایزر یانیروی چیدمان-همدان
استخدام شکوفامنش شکوفامنش نماینده تعدادی از برند های مطرح داخلی جهت تکمیل کادر خود در استان همدان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام همکار آقا جهت فروشگاه ارزان نوید صدر جهان در زنجان
به یک همکار آقا جهت کار در فروشگاه ارزان نوید صدر جهان برای چیدمان از ساعت 8 الی 17 با حقوق ماهیانه 800 هزار تومان در زنجان نیازمندیم.
استخدام نیرو جهت انبارداری و چیدمان در شهر قم
به نیرو جهت انبارداری و چیدمان در فروشگاه مواد غذایی در شهر قم نیازمندیم.
استخدام نیروی چیدمان خانم در شرکت بازرگانی پادرا پخش پارمیس
استخدام بازرگانی پادرا پخش پارمیس شرکت بازرگانی پادرا پخش پارمیس جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام چیدمان چی جهت همکاری در شهر مشهد
به چیدمان چی جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام نیروی چیدمان قفسه در محدوده بابلدشت - اصفهان
به نیروی چیدمان قفسه جهت فروشگاه در محدوده بابلدشت - اصفهان نیازمندیم.
استخدام نیروی ساده خانم جهت چیدمان سوپرمارکت بانو در اصفهان
به تعدادی نیروی ساده خانم جهت چیدمان سوپرمارکت بانو در اصفهان در محدوده مشتاق دوم نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیرو جهت چیدمان محصولات در اصفهان
به تعدادی نیرو جهت چیدمان محصولات در فروشگاه کوثر یک در اصفهان نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده جهت انبار و چیدمان قفسه فروشگاه در اصفهان
به کارگر ساده آقا جهت انبار و چیدمان قفسه فروشگاه مواد غذایی با حقوق 1/250 م جهت همکاری در فروشگاه نقش جهان اصفهان نیازمندیم. ساعت کار 9 تا 13:30 و 15:30 الی 21:30
استخدام ۴ ردیف شغلی در پوشاک خانواده در بابلسر
استخدام پوشاک خانواده پوشاک خانواده جهت تکمیل کادر گروه فروش خود در استان مازندران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام بازاریاب حضوری،نیروی چیدمان فروشگاه در یک شرکت معتبر
یک شرکت معتبر وارد کننده لوازم خانگی و آشپزخانه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام نیروی چیدمان جهت هایپر مارکت صادق سرا در شیراز
به تعدادی نیروی چیدمان خانم جهت هایپر مارکت صادق سرا در شیراز نیازمندیم.
استخدام نیروی چیدمان خانم جهت همکاری در شهر اصفهان
به نیروی چیدمان خانم جهت همکاری در شهر اصفهان نیازمندیم.
استخدام یک نیروی چیدمان خانم جهت همکاری با فروشگاه
به یک نیروی چیدمان خانم جهت همکاری با فروشگاه در شهر قم نیازمندیم.
استخدام نیروی خانم جهت قفسه چینی در فروشگاه در مشهد
به یک نفر نیروی خانم جهت قفسه چینی در فروشگاه در مشهد در محدوده طلاب نیازمندیم.
استخدام نیرو جهت چیدمان در شرکت پخش مواد غذایی در مشهد
به یک نفر نیروی خانم با سابقه کاری جهت چیدمان در شرکت پخش مواد غذایی در مشهد نیازمندیم.
استخدام نیروی چیدمان در شرکت بازرگانی پادرا پخش پارمیس- اصفهان
استخدام بازرگانی پادرا پخش پارمیس شرکت بازرگانی پادرا پخش پارمیس جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مجتمع حوض سلطان در شهر قم
به ۱۰ نفر نیروی چیدمان آقا ، بای کار زیر ۲۵ سال در سوپر مارکت با حقوق و مزایای عالی و بیمه و سرویس در مجتمع حوض سلطان در استان قم نیازمندیم.
استخدام کارگر خانم جهت چیدمان انبار و بسته بندی در مشهد
به یک کارگر خانم جهت چیدمان انبار و بسته بندی لوازم منزل در مشهد در محدوده هدایت نیازمندیم.