استخدام کارشناس دکل کار در شرکت های وب در اردبیل
استخدام کارشناس کار در ارتفاع در یک شرکت معتبر در مشهد
استخدام 2 ردیف شغلی در شرکت گسترش ارتباطات مبنا در تهران
استخدام وایرلس کار و دکل کار در کرج
استخدام دکل رو در یک شرکت معتبر در البرز
استخدام دکل کار در شرکت مهرگان دانش پژوه در تهران
استخدام تکنسین دکل رو در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام دکل کار(مسلط به کار بر روی دکل های مهاری و خود ایستا)
استخدام کارشناس کار در ارتفاع (دکل کار) در تهران
استخدام تکنسین دکل رو در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام دکل کار در شرکت مهرگان دانش پژوه در تهران
استخدام کارشناس Call Center فروش،کارشناس کار در ارتفاع
استخدام دکل بند در مناطق روستایی استان هرمزگان و بوشهر
استخدام دکل کار در شرکت مهرگان دانش پژوه در تهران
استخدام کارشناس نصب مودم،دکل کار،کارشناس NOC در تهران
استخدام کارشناس نصب ( دکل کار )آقا در تهران
استخدام تکنسین دکل کار و نصاب وایرلس در مشهد
استخدام کارشناس نصب مودم،دکل کار،تکنسین نصب وایرلس،کارشناس NOC
استخدام کارشناس نصب مودم،دکل کار در شرکت گسترش ارتباطات مبنا
استخدام دکل کار آقا در شرکت نواندیشان ارتباط امن رسیس در