ارسال آسان
استخدام تکنسین دکل کار با دریافتی تا 6 میلیون، بیمه و پاداش در تهران
تهران منطقه ۶، سنایی
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت