استخدام مدرس زبان در یکی از معتبر ترین موسسات زبان شرق تهران
استخدام کارمند مسلط به زبان روسی در یک شرکت بین المللی- تهران
استخدام کارمند بازرگانی مسلط به زبان روسی در تهران
استخدام کارمند اداری خانم مسلط به زبان انگلیسی یا زبان روسی
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی در مجموعه آقای فرش - تهران
استخدام مترجم روسی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام 6 ردیف شغلی در شرکت آرسام تجارت نیکو - تهران
استخدام خانم با تسلط کامل به زبان روسی در تهران
استخدام نفر مسلط به زبان روسی در یک شرکت معتبر کشتیرانی
استخدام کارمند اداری خانم مسلط به انگلیسی یا روسی در تهران
استخدام مترجم جهت انتشارات شگفت در تهران
استخدام یک نفر مسلط به زبان روسی به فارسی و یا روسی به انگلیسی
استخدام اساتید زبانهای خارجی با سطح مکالمه بالا - تهران
استخدام کارمند مسلط به زبان انگلیسی یا روسی - تهران
استخدام یکنفر خانم آشنا به مکالمه و ترجمه زبان روسی - تهران
استخدام کارشناس بازرگانی در یک شرکت بازرگانی معتبر
استخدام کارشناس فروش در یک شرکت تجهیزات پزشکی معتبر در تهران
استخدام یک نفر مسلط به زبان روسی جهت مکاتبات بازرگانی خارجی
استخدام مترجم روسی و انگلیسی، جهت همکاری در تهران،چابهار،بوشهر
استخدام مترجم زبان انگلیسی و روسی جهت شرکت معتبر