استخدام کارگر ظرفشوی آقا با جای خواب در شهر تهران
استخدام ظرفشوی و نیروی خدماتی جهت رستوران در شهر تهران
استخدام ظرفشوی جهت رستوران در شهر تهران
استخدام یک ظرفشوی جهت کار در رستوران در شهر تهران
استخدام یک نفر ظرفشوی رستوران ایتالیایی در شهر تهران
استخدام 6 ردیف شغلی در یک مجموعه معتبر در تهران
استخدام ظرفشوی ماهر جهت کار در رستوران در تهران
استخدام کارگر ساده ظرفشوی جهت رستوران در شهر تهران
استخدام کارگر ساده ظرفشوی جهت کار در رستوران در تهران
استخدام کارگر ساده ظرفشوی جهت همکاری در شهر تهران
استخدام ظرفشوی جهت کار در کافه در شهر تهران
استخدام دو نفر ظرفشوی بدون جای خواب در تهران محدوده ولنجک
استخدام 7 ردیف شغلی در یک رستوران معتبر در تهران
استخدام ظرفشوی آقا غیرسیگاری تمام وقت با جای خواب در تهران
استخدام کارگر ساده ظرفشوی جهت کار در تهیه غذا در تهران
استخدام ظرفشوی جهت کار در رستوران در شهر تهران
استخدام ظرفشوی آقا جهت کار در کافه رستوران در تهران
استخدام یک ظرفشوی ماهر بدون جای خواب در شهر تهران
استخدام کارگر ظرفشوی خانم یا آقا جهت کار در رستوران
استخدام کارگر ساده و ظرفشوی جهت رستوران ایتالیائی