استخدام ظرفشوی جهت کار در باغ رستوران در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام ظرفشوی کافه در کافه پات در تهران
مشخص نشده
۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام ظرفشوی جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
تهران
تمام وقت