استخدام موزع-تحویلدهنده،راننده،سرپرست فروش در تهران
استخدام مامور توزیع،راننده در شرکت یاران تجارت امیران - تهران
استخدام مامور پخش،راننده وانت و ماشین های سواری با مزایا-تهران
استخدام راننده پایه 2 ، موزع در شرکت صنایع تخم مرغ تلاونگ
استخدام انباردار،راننده پخش،توزیع کننده(موزع) در تهران
استخدام موزع،راننده در شرکت ناصر طعم جهت کار در تهران و البرز
استخدام تعدادی موزع جهت پخش مویرگی در تهران
استخدام مامور پخش،مدیر انبار و توزیع آقا در تهران
استخدام صنایع غذایی رباط در تهران
استخدام موزع (ناظر پخش) در شرکت سپیدماکیان در تهران
استخدام رانـنـده،مامور پخش در شرکت پخش اطلس دینا در تهران
استخدام موزع مواد غذایی تهران و شهرستان
استخدام مسئول ترانسپورت با سابقه کار در کارخانه بتن
استخدام مامور پخش با موتورسیکلت در تهران
استخدام تعدادی موتورسوار جهت پخش محصولات پروتئینی
استخدام راننده کامیونت،مامور پخش در شرکت بیسکویت حام در تهران
استخدام مامور پخش(موزع)،راننده پخش آقا در تهران
استخدام سرپرست توزیع در شرکت صنایع بسته بندی تلاونگ درتهران
استخدام مامور توزیع در یک شرکت پخش مواد غذایی و بهداشتی
استخدام نیروی فعال آقا جهت پخش کالا و وصول ‎مطالبات