ارسال آسان
استخدام قالبساز (سنبه و ماتریس) با حقوق تا 20میلیون و بیمه تکمیلی در شهرقدس
تهران شهر قدس
حقوق ثابت از 15,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی ریخته گری در زنجان
مشخص نشده
۳ روز قبل
زنجان
تمام وقت