ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با حقوق تا 10میلیون و بیمه در شرکت نادین پترو کر کیش
تهران منطقه ۳، ونک
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر مدیر عامل با حقوق تا ۱۵ میلیون و بیمه در تهران
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام منشی مطب با بیمه و پاداش در کلینیک کاردرمانی آریان در تهران
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با بیمه و پاداش در بهجت آباد تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، بهجت آباد
تمام وقت
ارسال آسان