ارسال آسان
استخدام کارمند دبیرخانه در شرکت عمرانی کوزو پارس در تهران
تهران
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت