استخدام زوج سرایدار بدون فرزند جهت انبار در شهر تهران
استخدام نیروی سرایداری آقا مسلط بر کار های فنی-تهران
استخدام زوج یا آقا جهت سرایداری و مراقبت از طیور خانگی در تالش
استخدام سرایدار متاهل با واحد مسکونی کامل در کرج
استخدام سرایدار متاهل و ترجیحاً بدون فرزند در کرج
استخدام سرایدار جهت همکاری در شهر مشهد
استخدام سرایدار مجرد جهت برج مسکونی ازگل در شهر تهران
استخدام سرایدار جهت شرکت پترو انرژی خلیج فارس در قم
استخدام کارگر آقا جهت سرایداری جهت دفتر بازرگانی - اصفهان
استخدام زوج شهرستانی بدون فرزند با ضامن معتبر در مشهد
استخدام زوج‌ جوان جهت سرایداری و کمک در نگهداری فرزند در تهران
استخدام سرایدار و نگهبان آقا با مزایا در تهران
استخدام نیروی خدماتی در شرکت سُک سُک در فارس
استخدام یک زوج جهت سرایداری و پیک دفتر تهران
استخدام زوج جوان بدون فرزند به صورت شبانه روزی در تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در قزوین
استخدام زوج جوان جهت سرایداری در هتل و پذیرش شیفت شب در مشهد
استخدام زوج جهت سرایداری در شهر مشهد
استخدام زوج جهت سرایداری و آشنا به امور باغبانی در مشهد
استخدام زوج جوان جهت سرایداری سوئیت آپارتمان در مشهد