استخدام نگهبان (سرایدار) جهت مجموعه پذیرایی در مشهد
مشخص نشده
۱۳ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام زوج سرایدار جهت منزل در خراسان رضوی
مشخص نشده
۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام سرایدار در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام یک زوج سرایدار در شهریار
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
تهران شهریار
تمام وقت
استخدام زوج سرایدار جهت سرایداری ویلا در نوشهر
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
مازندران
تمام وقت