استخدام کارشناس کنترل پروژه و Revit کار در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
ارسال آسان
استخدام کارشناس کنترل پروژه در مهندسان معمار دات در تهران
تهران منطقه ۳، قبا
تمام وقت
حقوق ثابت تا 4,500,000 تومان
ارسال آسان
استخدام کارشناس کنترل پروژه با بیمه در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان