استخدام 7 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مدیرفنی آسانسور،مالی،روابط عمومی،قائم مقام مدیر/8استان
استخدام 7 ردیف شغلی در شرکت مهندسین مشاور در تهران
استخدام 9 ردیف شغلی در شرکت نوآوران ارتباطات دوران در تهران
استخدام کارشناس کنترل پروژه در شرکت نانو حیات دارو در تهران
استخدام کارشناس کنترل پروژه خانم در تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه در تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی وکنترل پروژه جهت شرکت معتبر مهندسی
استخدام کارشناس کنترل پروژه و مناقصات در تهران
استخدام کارشناس مناقصات و هماهنگ کننده پروژه در تهران
استخدام کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در خیابان سهروردی
استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه در تهران
استخدام 8 ردیف شغلی در تهران
استخدام 7 ردیف شغلی در شرکت نیلپر در تهران
استخدام کارشناس فنی شبکه و مدیر پروژه در تهران
استخدام مهندس صنایع فارغ التحصیل از دانشگاه معتبر دولتی
استخدام کارشناس کنترل پروژه مسلط به نرم افزارهای مربوطه
استخدام کارشناس صنایع آشنا به نظام کیفیت و برنامه ریزی
استخدام مهندس عمران یا کارشناس ارشد مدیریت ساخت
استخدام مهندسی مکانیک، کارشناس پروژه - تهران