استخدام فروشگاه اینترنتی خانومی در 10ردیف غشلی / تهران
استخدام سرپرست روابط عمومی در یک هلدینگ معتبر ساختمانی / تهران
استخدام مدیرفنی آسانسور،مالی،روابط عمومی،قائم مقام مدیر/8استان
استخدام مسئول روابط عمومی در انتشارات کاگو در تهران
استخدام سرپرست روابط عمومی در هلدینگ بزرگ ساختمانی در تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت تولیدی صنایع غذایی
استخدام کارشناس ارشد روابط عمومی خانم در شرکت جهان خودرو
استخدام مدیر روابط عمومی و امور مشتریان در تهران
استخدام مدیر روابط عمومی،مدیر مارکتینگ در لابراتوارمقدم
استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت تولیدی در تهران
استخدام مدیر ارتباطات جهت آژانس های مسافرتی داخلی یا خارجی
استخدام 7 ردیف شغلی در یک دبستان پسرانه در تهران
استخدام مدیر روابط عمومی آقا در گروه احسان - تهران
استخدام مدیر روابط عمومی ترجیحا خانم با سابقه در شهر تهران
استخدام کارشناس امور بازرگانی و روابط عمومی خانم در تهران
استخدام کارشناس روابط عمومی جهت موسسه خیریه در تهران
استخدام کارشناس روابط عمومی جهت امور تبلیغات در فروشگاه مبلمان
استخدام مدیر روابط عمومی خانم(آشنا با امور بازاریابی)-تهران
استخدام کارشناس روابط عمومی جهت موسسه خیریه در تهران
استخدام کارشناس روابط عمومی حرفه ای آشنا باحوزه های آموزشی