استخدام بازیگر جهت تیزرهای تبلیغاتی درموسسه هلدینگ بهسان-تهران
استخدام بازیگر در موسسه هلدینگ بهسان در تهران
استخدام بازیگر جهت تیزرهای تبلیغات در موسسه هلدینگ بهسان/تهران
استخدام انتظامات،کنترلر،کارتکس در یک فروشگاه زنجیره ای معتبر
استخدام مجری بازیگر،تدوین گر،تصویر بردار در محدوده سید خندان
استخدام مدرس،پژوهشگر و مشاور تحقیقات(تمامی رشته ها)/تهران
استخدام بازیگر بدون سابقه در آموزشگاه آزاد سینمایی روزنه
استخدام بازیگر بدون سابقه در آموزشگاه سینمایی روزنه / تهران
استخدام بازیگر بدون سابقه در آموزشگاه آزاد سینمایی روزنه
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکتی معتبر در تهران
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در یاس ارغوانی
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکتی معتبر در تهران
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان،سرپرست بازاریابی و بازاریاب
استخدام کادر تولید محتوا(حوزه فرهنگ و هنر )در موسسه سیرنگ
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در تهران
استخدام نیرو جهت لباس و عروسک تنپوش و پیک با موتور
استخدام مسئول فنی و کارمند ساده خانم در شهرستان ورامین
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا