ارسال آسان
استخدام 8 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۴۲ دقیقه قبل
البرز
تمام وقت
ارسال آسان
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام نگهبان با حقوق 12 میلیون تومان، بیمه در گروه صنعتی صدیقی در شهر قدس
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران شهر قدس
حقوق ثابت از 11,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام نگهبان شیفت شب با بیمه تکمیلی در شرکت نستله واترز ایرانیان در تهران
تهران شهریار
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت