استخدام باطری ساز ماهر جهت همکاری در تهران
به یک باطری ساز ماهر جهت همکاری در تهران محدوده شهرقدس نیازمندیم.
استخدام باطری ساز دیپلمه جهت کار در شهر تهران
به باطری ساز دیپلمه جهت کار در شهر تهران نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده جهت کار در باطری سازی در بندر عباس
به یک کارگر ساده جهت کار در باطری سازی در بندر عباس نیازمندیم.
استخدام باطری ساز جهت اتومبیل های چینی در تهران
به تعدادی باطری ساز جهت اتومبیل های چینی در تهران محدوده تهرانپارس نیازمندیم.
استخدام باطری ساز جهت همکاری در شهر قم
به باطری ساز جهت همکاری در شهر قم نیازمندیم.
استخدام نیروی باطریساز جهت همکاری در تهران
به نیروی باطریساز جهت همکاری در تهران محدوده سراج نیازمندیم.
استخدام باطریساز ماهر جهت همکاری در تهران
به باطریساز ماهر جهت همکاری در تهران محدوده احمد آباد مستوفی نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده جهت کار در باطری سازی - کرج
به دو نفر کارگر ساده آقا جهت کار در باطری سازی در کرج نیازمندیم.
استخدام باطریساز ماهر جهت همکاری در شهر قزوین
به باطریساز ماهر جهت همکاری در شهر قزوین نیازمندیم.
استخدام باطری ساز جهت همکاری در تهران
به باطری ساز جهت همکاری در غرب تهران نیازمندیم.
استخدام کارگر نیمه ماهر جهت باطریسازی در تهران
به کارگر نیمه ماهر جهت باطریسازی در تهران محدوده غرب نیازمندیم.
استخدام باطری ساز ماهر در همدان
به یک باطری ساز ماهر در همدان نیازمندیم.
استخدام استادکار برقکار و باطریساز خودرو در شهر مشهد
به استادکار برقکار و باطریساز خودرو در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام باطریساز ماهر مسلط به ماشین آلات سنگین محدوده شهریار
به باطریساز ماهر مسلط به ماشین آلات سنگین محدوده شهریار نیازمندیم.
استخدام نیروی ماهر باطریسازی در اصفهان
به نیروی ماهر باطریسازی در اصفهان (محدوده پل چمران) نیازمندیم.
استخدام باطریساز جهت کار در مکانیکی در کرج
به باطریساز جهت کار در مکانیکی در کرج - ۴۵ متری گلشهر نیازمندیم.
استخدام باطریساز ماهر یا نیمه ماهر در تهران محدوده نارمک
به باطریساز ماهر یا نیمه ماهر در تهران محدوده نارمک نیازمندیم.
استخدام باطری ساز ماهر جهت همکاری در تهران
به باطری ساز ماهر جهت همکاری در تهران منطقه پیروزی نیازمندیم.
استخدام باطریساز جهت همکاری در شهر قزوین
به باطریساز جهت همکاری در شهر قزوین نیازمندیم.
استخدام باطری ساز ماهر جهت همکاری در محدوده اندیشه-شهریار
به باطری ساز ماهر جهت همکاری در محدوده اندیشه-شهریار نیازمندیم.