ارسال آسان جدید
استخدام مسئول دفتر در شرکت یگانه اندیش صنعت در تهران
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، سنایی
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 4,500,000 تومان
تمام وقت