استخدام پیراپزشک در مطب فصد خون سپهر در تهران
مشخص نشده
۹۵ روز قبل
تهران منطقه ۳، قلهک
حقوق ثابت 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام بهیار در مرکز درمان اعتیاد کیمیای رهایی در تهران
مشخص نشده
۱۲۷ روز قبل
تهران منطقه ۲، توحید
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 9,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام پرستار در مرکز درمان اعتیاد کیمیای رهایی در تهران
مشخص نشده
۱۲۷ روز قبل
تهران منطقه ۲، توحید
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 9,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام دستیار پزشک در یک کلینیک جراحی و زیبایی در تهران
مشخص نشده
۱۳۵ روز قبل
تهران منطقه ۱، فرمانیه
پاره وقت دورکاری
استخدام خانم با مدرک پیراپزشکی یا پرستاری در مشهد
مشخص نشده
۱۵۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام پیراپزشک در یک کلینیک معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۵۹ روز قبل
تهران منطقه ۱، زعفرانیه
تمام وقت
استخدام پیراپزشک در آکادمی سلامت اول در تهران
۱۷۴ روز قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
تمام وقت پاره وقت
استخدام پیراپزشک در مرکز کیمیای رهایی در تهران
مشخص نشده
۱۸۳ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام تکنسین درمانی (پیراپزشک) در مطب فصد خون سپهر در تهران
مشخص نشده
۱۸۳ روز قبل
تهران منطقه ۳، قلهک
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام پرستار در مطب سپهر در تهران
مشخص نشده
۲۲۹ روز قبل
تهران
تمام وقت