استخدام پیراپزشک خانم مسلط به امور فیزیوتراپی جهت درمانگاه
استخدام کارشناس فروش و منشی در شرکت اوس سینا در تهران
استخدام پیراپزشک خانم جهت کلینیک پوست در سعادت آباد
استخدام کاردان یا کارشناس آزمایشگاه یا پیراپزشکی در مشهد
استخدام پیراپزشک خانم جهت همکاری با مطب زیبایی در تهران
استخدام نیروی خانم با مدرک پیرا پزشکی و پایان طرح در مشهد
استخدام مسئول فنی آزمایشگاه با پانسیون و ترانسفر - استان بوشهر
استخدام گفتار درمان با پروانه مطب تهران
استخدام پیراپزشک جهت کار در شیفت عصر در شهر تهران
استخدام پیراپزشک خانم جهت کلینیک زیبایی محدوده سعادت آباد
استخدام پیرا پزشک خانم جهت کار با لیزر در کلینیک پوست و مو
استخدام پیراپزشک خانم آشنا به لیزر جهت کلینیک پوست و مو
استخدام پیراپزشک جهت دستیاری در کلینیک دندانپزشکی - کرج
استخدام دستیار خانم جهت کار با دستگاه لیزر ترجیحا پیراپزشک
استخدام نیرو با مدرک پیراپزشکی جهت همکاری در مشهد
استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی مسلط به کلیه بخشها - تهران
استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی جهت شیفت عصر در تهران
استخدام کارشناس رادیولوژی در ماموگرافی و گرافی های دندان
استخدام نیروی خانم با مدرک پیرا پزشکی در مشهد
استخدام نیروی خانم با مدرک مرتبط گروه پزشکی در تبریز