ارسال آسان
استخدام طراح UI/UX در شرکت منظومه نگاران در تهران
چند دقیقه قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
ارشد - Senior
Adobe Photoshop | Adobe Illustrator | HTML
ارسال آسان
استخدام UI/UX Designer در شرکت چادکو در شهرستان شیراز
مشخص نشده
۵۴ دقیقه قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت تا 4,500,000 تومان
UI/UX | Adobe XD | Adobe Illustrator
ارسال آسان
استخدام طراح UI/UX در شرکت فرآزما پردازش در تهران
۱ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان
Adobe XD | Adobe Photoshop
ارسال آسان
استخدام طراح UI/UX در شرکت داده پردازی فرا افزار هوشمند در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 6,500,000 تومان
ارشد - Senior
UI/UX | WordPress | HTML
ارسال آسان
استخدام UI/UX Designer در شرکت نافون تِک در اصفهان
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 1,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
ارشد - Senior
UI/UX | Adobe XD | Adobe Photoshop
ارسال آسان
استخدام طراح UI/UX در شرکت توسعه خدمات شبکه پیام سامان در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
UI/UX | Angular | Bootstrap
ارسال آسان
استخدام طراح UI در شرکت سپاهان گستر راتین در اصفهان
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 3,500,000 تومان
ASP.NET | JavaScript | UI/UX