ارسال آسان
استخدام مدیر دیجیتال مارکتینگ با حقوق تا 15 میلیون در مجموعه بیاتو عروسی
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، حکمت
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت دورکاری
استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ با حقوق 12 میلیون تومان، پاداش در تهران
تهران منطقه ۷، نیلوفر
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
تمام وقت