استخدام کارآموز داروخانه در یک داروخانه در اسلامشهر
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران اسلامشهر
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام تکنسین داروخانه با بیمه در داروخانه ایران ما در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، سنایی
تمام وقت
استخدام نسخه پیچ حرفه ای با بیمه در داروخانه هجرت در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تکنسین داروخانه در داروخانه ‌دکتر نرگس قهرمانی در مجیدیه شمالی
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
ارسال آسان
استخدام تکنسین داروخانه با بیمه در مرکز جراحی نیاوران در فرمانیه
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، فرمانیه
تمام وقت
استخدام نسخه پیچ در یک داروخانه شبانه روزی در تهران
مشخص نشده
۱۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۷، بهار
تمام وقت
استخدام تکنسین دارویی و بهداشتی با بیمه در داروخانه بی تا ندیمی در صادقیه
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران منطقه ۲، صادقیه
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تکنسین دارویی و آرایشی با بیمه در داروخانه دکتر عنابی در تهران
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران منطقه ۶، بلوار کشاورز
تمام وقت کارآموزی