استخدام راسته دوز تریکو در کارگاه تولیدی پوشاک فلورشاپ در تهران
۱ روز قبل
تهران رباط کریم
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام چرخکار تریکو در کارگاه تولیدی پوشاک فلورشاپ در تهران
۱ روز قبل
تهران رباط کریم
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام برش کار در یک خیاطی معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، پونک
تمام وقت پاره وقت
استخدام تعدادی نیروی چرخکار مانتو در مشهد
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی راسته دوز در کرج
مشخص نشده
۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی چرخکار در کرج
مشخص نشده
۲ روز قبل
البرز
تمام وقت