ارسال آسان
استخدام سرپرست کارگاه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سرپرست کارگاه با بیمه و پاداش در یک مجموعه معتبر در کرج
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۶، شاهین ویلا
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سرپرست کارگاه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پروژه‌ای
ارسال آسان
استخدام سرپرست کارگاه در گالری تندیس در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سرپرست کارگاه در یک شرکت معتبر در مازندران
مشخص نشده
۱ روز قبل
مازندران
تمام وقت