استخدام پیراپزشک خانم جهت کلینیک زیبایی محدوده سعادت آباد
استخدام پیرا پزشک خانم جهت کار با لیزر در کلینیک پوست و مو
استخدام پیراپزشک خانم آشنا به لیزر جهت کلینیک پوست و مو
استخدام دستیار خانم جهت کار با دستگاه لیزر ترجیحا پیراپزشک
استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی مسلط به کلیه بخشها - تهران
استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی جهت شیفت عصر در تهران
استخدام کارشناس رادیولوژی در ماموگرافی و گرافی های دندان
استخدام تعدادی کارشناس مامایی یا پیراپزشک خانم و آقا در تهران
استخدام نیروی خانم با مدرک فوق دیپلم تمام زیر شاخهای پیراپزشکی
استخدام دکتر مسئول فنی آزمایشگاه در تهران
استخدام همکار خانم جهت بخش بیوشیمی در تهران
استخدام پیرا پزشک خانم جهت کار با لیزر در کلینیک پوست و مو
استخدام کارشناس رشته های پیراپزشکی جهت آزمایشگاهی در تهران
استخدام نیروی پیراپزشکی آشنا به طب سنتی جهت همکاری در تهران
استخدام همکار علوم آزمایشگاهی خانم در تهران
استخدام پرسنل مسلط به پذیرش سونوگرافی و رادیولوژی در تهران
استخدام کارشناس رادیولوژی خانم با پایان طرح در تهران
استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی ومیکروبیولوژی درشمال شرق تهران
استخدام همکار خانم لیسانس کار درمانی در تهران
استخدام آزمایشگاه دی کلینیک در تهران