استخدام پیراپزشک در مطب فصد خون سپهر در تهران
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
تهران منطقه ۳، قلهک
حقوق ثابت 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام بهیار در مرکز درمان اعتیاد کیمیای رهایی در تهران
مشخص نشده
۶۴ روز قبل
تهران منطقه ۲، توحید
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 9,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام پرستار در مرکز درمان اعتیاد کیمیای رهایی در تهران
مشخص نشده
۶۴ روز قبل
تهران منطقه ۲، توحید
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 9,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام دستیار پزشک در یک کلینیک جراحی و زیبایی در تهران
مشخص نشده
۷۲ روز قبل
تهران منطقه ۱، فرمانیه
پاره وقت دورکاری
استخدام پیراپزشک در یک کلینیک معتبر در تهران
مشخص نشده
۹۶ روز قبل
تهران منطقه ۱، زعفرانیه
تمام وقت
استخدام پیراپزشک در آکادمی سلامت اول در تهران
۱۱۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
تمام وقت پاره وقت
استخدام پیراپزشک در مرکز کیمیای رهایی در تهران
مشخص نشده
۱۲۰ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام تکنسین درمانی (پیراپزشک) در مطب فصد خون سپهر در تهران
مشخص نشده
۱۲۰ روز قبل
تهران منطقه ۳، قلهک
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام پرستار در مطب سپهر در تهران
مشخص نشده
۱۶۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام پرستار در مطب سپهر در تهران
مشخص نشده
۱۸۸ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام دستیار پزشک در کلینیک پوست و زیبایی اورانوس در تهران
مشخص نشده
۲۰۲ روز قبل
تهران منطقه ۵، جنت آباد جنوبی
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
پاره وقت
استخدام روانپزشک در مرکز مشاوره حال خوب در تهران
مشخص نشده
۲۳۶ روز قبل
تهران
پاره وقت دورکاری