ارسال آسان
استخدام کارشناس تست نرم افزار در مجموعه نوین دِو در فارس
مشخص نشده
۱ روز قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
ارشد - Senior
استخدام کارشناس تست نرم افزار در راهکار آرتین در شهرک مهندسی زراعی کرج
۲۳ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 3,000,000 تومان
تازه کار - Junior
Microsoft SQL Server