ارسال آسان
استخدام کارشناس تست نرم افزار در راهکار آرتین در شهرک مهندسی زراعی کرج
۱۳ ساعت قبل
Microsoft SQL Server
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 3,000,000 تومان
البرز
تمام وقت کارآموزی
تازه کار - Junior