استخدام کارشناس IT مسلط به امور شبکه در تهران
استخدام 8 ردیف شغلی در گروه وسنی در خراسان رضوی
استخدام 5 ردیف شغلی در شرکت نوآوران ارتباطات دوران در تهران
استخدام فارغ التحصیل رشته نرم افزار(جهت تست و آزمون نرم افزار)
استخدام شرکت برید سامانه نوین طراح و مجری سیستم های نرم‌افزاری
استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت شماران سیستم در تهران
استخدام کارشناس تست نرم افزار،کارشناس امور نمایندگان در تهران
استخدام کارشناس تست نرم افزار در شرکت هوشمند کاربردی - تهران
استخدام کارشناس استقرار و پیاده سازی نرم افزار در تهران
استخدام کارشناس تست و فروش نرم افزار در تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در گروه شرکت های وسنی در شهر مشهد
استخدام کارشناس تست و کنترل کیفیت نرم افزار در تهران
استخدام نیرو جهت تست و پشتیبانی نرم افزار - تهران
استخدام دیجیتال مارکتینگ ،برنامه نویس،کارشناس تست نرم افزار
استخدام کارشناس تست وکنترل کیفیت نرم افزار در تهران
استخدام برنامه نویس،کنترل پروژه،وصول مطابات،تستر و پشتیبان
استخدام تعدادی نیرو جهت تست و پشتیبانی نرم افزار در تهران
استخدام کارشناس کامپیوتر در تهران
استخدام کارشناس نرم افزار یک مجموعه درمانی _ زیبایی معتبر
استخدام کارشناس فناوری اطلاعات خانم در تهران