استخدام کارشناس نصب وراه اندازی لینک های وایرلس(کار در ارتفاع)
استخدام کارشناس نصب سرویس‌های اینترنتی در تهران
استخدام کارشناس نصب و رفع خرابی ADSL در تهران
استخدام کارشناس نصب مودم آقا در گسترش ارتباطات مبنا
استخدام تعدادی کارمند جهت نصب نرم افزار و ADSL
استخدام کارشناس نصب سرویس‌های اینترنتی با مزایا در شرکت زیتل
استخدام ۸ ردیف شغلی در شرکت گسترش ارتباطات مبنا در تهران
استخدام نصاب ADSL فقط با سابقه کار و موتور در تهران
استخدام کارشناس نصب وایرلس مسلط به Net Work
استخدام کارشناس نصب مودم،دکل کار،کارشناس NOC در تهران
استخدام کارشناس نصب اینترنت پرسرعت ADSL
استخدام کارشناس نصب با بیمه و پورسانت در شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس نصب مودم،دکل کار،تکنسین نصب وایرلس،کارشناس NOC
استخدام کارشناس نصب مودم،دکل کار در شرکت گسترش ارتباطات مبنا
استخدام دکل کار،تکنسین نصب وایرلس در شرکت گسترش ارتباطات مبنا
استخدام کارشناس ماهر نصب ADSL در تهران
استخدام نصاب ADSL دارای سابقه کار در تهران
استخدام IT supervisor، IT Manager در تهران
استخدام تکنسین نصب و راه اندازی ADSL با مدرک مرتبط در تهران
استخدام تعدادی همکار آشنا به کامپیوتر جهت نصب ADSL