ارسال آسان
استخدام کارشناس خدمات پس از فروش (الکتریکال) با حقوق تا 8 تومان در تهران
تهران منطقه ۲، توحید
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام مسئول خدمات پس از فروش در شرکت کارال در تهران
۱۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، قلهک
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس خدمات پس از فروش در تهران
مشخص نشده
۱۲ ساعت قبل
تهران شهریار
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس خدمات پس از فروش کالاهای دیجیتال با بیمه و پاداش در تهران
تهران منطقه ۶، سنایی
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس خدمات پس از فروش کالاهای دیجیتال با حقوق ثابت، بیمه و پاداش
تهران منطقه ۶، سنایی
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,500,000 تومان
تمام وقت