استخدام کارشناس بازرگانی خارجی و داخلی مسلط به زبان انگلیسی
استخدام کارشناس صادرات باسابقه جهت محصولات آرایشی و بهداشتی
استخدام کارشناس بازرگانی خانم دارای سابقه کار در زمینه صادرات
استخدام کارمند بازرگانی خارجی مسلط به ورد و اکسل در تهران
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی خانم به صورت تمام وقت
استخدام کارشناس بازرگانی خانم مسلط به کلیه امورصادرات و واردات
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی مسلط به زبان انگلیسی
استخدام ترخیص کار وارد به امور گمرکی در تهران
استخدام کارمند خانم مسلط به واردات از ثبت سفارش تا ترخیص
استخدام سرپرست تامین کالا در یک شرکت پخش مواد غذایی- تهران
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی خانم جهت شرکت معتبر
استخدام مسئول بازرگانی خارجی در زمینه واردات و صادرات
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی - صادرات خانم آشنا به زبان
استخدام کارمند بازرگانی آشنا به امور اداری و گمرکی در تهران
استخدام کارشناس بازرگانی جهت بخش صادرات در شرکت معتبر تولیدی
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی و امور گمرکی در تهران
استخدام کارشناس بازرگانی مسلط به امور ترخیص و صادرات در تهران
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی خانم بصورت تمام وقت - تهران
استخدام متخصص آقا مسلط به کلیه امور بازرگانی خارجی و گمرکی
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی تسلط کامل به زبان انگلیسی