ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر در شرکت تبلیغاتی آلند در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با بیمه، بیمه تکمیلی و حقوق ثابت تا 12 میلیون
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی و مسئول دفتر با بیمه، پاداش در بیاتو عروسی در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با بیمه در شرکت آرفونی در نیاوران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، نیاوران
تمام وقت