استخدام مونتاژکار محصولات الکترونیک در تهران
استخدام برشکار و مونتاژ کار سرویس خواب MDF در تهران
استخدام مونتاژ کار الکترونیک-برق،کارشناس منابع انسانی در تهران
استخدام تعدادی مونتاژ کار MDF جهت سرویس خواب در تهران
استخدام تعدادی همکار خانم جهت مونتاژکاری در شهر تهران
استخدام کارشناس مالی وحسابداری،کارشناس مکانیک،مونتاژ کار-تهران
استخدام مونتاژ کار قطعات الکترونیک SMD , DIP در محدوده گرمدره
استخدام مونتاژکار ماهر سرویس خواب MDF در شهر تهران
استخدام مونتاژ کار الکترونیک SMD خانم در شهر تهران
استخدام مونتاژکار قطعات الکترونیک خانم در تهران
استخدام مونتاژکار تابلوبرق صنعتی جهت واحد ماشین سازی در جاجرود
استخدام تکنسین مونتاژ قطعات الکترونیکی در شرکت مهندسی در تهران
استخدام کارگرساده مونتاژکار خانم جهت کار در شهر تهران
استخدام کارگر ساده و نیمه ماهر جهت کارگاه مونتاژ کابینت
استخدام مونتاژکار قطعات و و تکنسین نت مکانیک
استخدام مونتاژکار MDF ماهر با حقوق مکفی و بیمه
استخدام مونتاژکار جهت کار در واحد قالبسازی (زیره کفش) در تهران
استخدام 5 ردیف شغلی دریک شرکت معتبر تولیدی در تهران
استخدام برق کار صنعتی (قدرت)،تراشکار ماهر،مونتاژ کار ماهر
استخدام برشکار و مونتاژکارMDF جهت کار در محدوده چهار دانگه