ارسال آسان
استخدام کارشناس پشتیبانی نرم افزارهای سازمانی (ERP) با دریافتی تا 8 میلیون
اصفهان
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام پشتیبان نرم افزار و استقرار با بیمه، پاداش در گروه نرم افزار آتیران
خوزستان
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت