استخدام کارشناس پشتیبانی و پیاده سازیERP در تهران
استخدام برگ سیستم پویا شرکت برگ سیستم، نماینده رسمی شرکت ترکیه ای Logo Business Solutions، از شرکتهای پیشرو در زمینه پیاده سازی ERP در ایران به منظور تکمیل سرمایه انسانی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط سخت کوش، پیگیر و علاقه مند به داشتن ارتباط موثر با شبکه گسترده مشتریان در موقعیتهای کاری زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس پشتیبانی و استقرار در خوزستان
استخدام فرادید رایانه پاسارگاد شرکت فرادید رایانه پاسارگاد جهت تکمیل دپارتمان پشتیبانی و شبکه و استقرار خود در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام برنامه نویس تحت وب،پیاده ساز ERP در یک شرکت معتبر
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس استقرار و آموزش نرم افزار در یک شرکت معتبر
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس استقرار و پشتیبانی نرم افزار در اراک
استخدام گروه مهندسی آی کن (سپنتا سیستم ) گروه مهندسی آی کن (سپنتا سیستم ) جهت تکمیل کادر فنی خود در استان مرکزی،شهر اراک از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس ERP و کارشناس فروش در شرکت برگ سیستم
استخدام برگ سیستم شرکت برگ سیستم، نماینده رسمی شرکت ترکیه ای Logo Business Solutions، از شرکتهای پیشرو در زمینه پیاده سازی ERP در ایران، به منظور تکمیل سرمایه انسانی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس استقرار و آموزش نرم افزار در یک شرکت معتبر
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس استقرار نرم افزار در شرکت راهبران شماران سیستم
استخدام راهبران شماران سیستم شرکت راهبران شماران سیستم جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس ارشد استقرار و پیاده سازی نرم افزارهای -تهران
استخدام شرکت توسعه یکپارچه ایلیا شرکت توسعه یکپارچه ایلیا، نماینده انحصاری سامانه های برنامه ریزی منابع سازمانی Focus ERP و Abas ERP در ایران در راستای تکمیل کادر فنی پروژه های خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس استقرار نرم افزار در یک شرکت معتبر نرم افزاری
یک شرکت معتبر نرم افزاری جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس پشتیبانی و استقرار آقا درشرکت خوشگوار در تهران
استخدام شرکت خوشگوار (Coca-Cola) شرکت خوشگوار (Coca-Cola) جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس ERP خانم در شرکت شکلات فرمند در البرز
استخدام شرکت شکلات فرمند شرکت شکلات فرمند جهت تامین نیروی انسانی خود در استان البرز از فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام ۳ ردیف شغلی در شرکت تبلیغات برتر در تهران
شرکت تبلیغات برتر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس پیاده سازی و پشتیبانی سیستم مالی در تهران
استخدام شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام ۱۰ ردیف شغلی در شرکت شبکه امن راهبرد در همدان
شرکت شبکه امن راهبرد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان همدان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام ۳ ردیف شغلی در شرکت رای دانا در تهران
استخدام شرکت فنی مهندسی رای دانا شرکت فنی مهندسی رای دانا، به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در تولید نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)، در راستای تامین نیروی انسانی خود در استان تهران از فارغ التحصیلان دانشگاه ها با شرایط ذیل و اولویت های مورد نظر برای موقعیت های شغلی زیر ،به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس پشتیبانی و پیاده سازی ERP در برگ سیستم پویا
استخدام برگ سیستم پویا شرک برگ سیستم  نماینده رسمی شرکت ترکیه ای logo Business Solutions از شرکتهای پیشرو در زمینه پیاده سازی ERP در ایران به منظور تکمیل سرمایه انسانی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط ، سخت کوش، پیگیر و علاقهمند به دانش ارتباط موثر با شبکه گسترده مشتریان در موقعیتهای کاری زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس پیاده‌سازی و پشتیبانی سیستم در رایورز در تهران
استخدام شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس فرآیندهای سازمانی ( BPMS-ERP)/ روزنه شرق
استخدام تحلیلگران روزنه شرق تحلیلگران روزنه شرق جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس استقرار در شرکت کیمیا گران سرزمین رایانه
استخدام شرکت کیمیا گران سرزمین رایانه شرکت کیمیا گران سرزمین رایانه در راستای تکمیل تیم فنی خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.