استخدام ساندویچ زن ماهر و نیمه ماهر در تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در مجموعه رستورانهای زنجیره ای باروژ-تهران
استخدام کارگر ساندویچ زن آقا در فلافل هفت چنار در تهران
استخدام ساندویچ زن ماهر آشنا به موتور سواری با جای خواب و غذا
استخدام ساندویچ زن آقا جهت فست فود در غرب تهران
استخدام یک کارگر جهت ساندویچی در شهر تهران
استخدام یکنفر پیزا زن و ساندویچ زن جهت کار در شهر تهران
استخدام پیتزا زن و ساندویچ زن ماهر در شهر تهران
استخدام آشپز و کمک آشپز فست فود، گریل کار، ساندویچ زن،پیتزا زن
استخدام کارگر ساندویچ زن خانم و آقا جهت کار در مجموعه رستورانی
استخدام ساندویچ زن خانم جهت بوفه بیمارستان در تهران
استخدام ساندویچ زن ماهر جهت کار در شهر تهران
استخدام همکار ماهر جهت کار در ساندویچی در شهر تهران
استخدام ساندویچ زن ماهر و نیمه ماهر در شهر تهران
استخدام ساندویج زن در یک غرفه در مترو قلهک
استخدام گریل کار،ساندویچ زن،سوخاری،کمک آشپز در تهران
استخدام ساندویچ زن ماهر جهت فست فود با حقوق مکفی
استخدام پیتزازن و ساندویچ زن ماهر با جای خواب غیر سیگاری
استخدام ساندویچ زن تمام وقت و نیمه وقت جهت فست فود
استخدام کارگر جهت کار در ساندویچی با جای خواب در تهران