ارسال آسان
استخدام ساندویچ زن با بیمه در ساندویچی آرزو در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، سنایی
تمام وقت
استخدام ساندویچ زن با بیمه در یک مجموعه معتبر در جنت آباد
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
تهران منطقه ۵، جنت آباد شمالی
تمام وقت پاره وقت
استخدام آشپز یا کمک آشپز در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۶۷ روز قبل
تهران منطقه ۱۳، دهقان
تمام وقت
استخدام پیتزازن و ساندویچ‌زن با بیمه در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۹۶ روز قبل
تهران منطقه ۱۷، امام زاده حسن (ع)
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت