استخدام نانوا جهت همکاری در مجموعه غذایی - شیراز
استخدام شاطر نانوایی لواش جهت همکاری در یزد
استخدام کارگر ساده نانوا در نانوایی در محدوده شهرستان تفت
استخدام یکنفر شاطر و یک وردست نیمه ماهر جهت نانوایی
استخدام شاطر جهت کار در رستوران مهرشهر
استخدام شاطر جهت کار در کبابی در شهر بندر عباس
استخدام شاطر جهت همکاری در شهر شیراز
استخدام تعدادی آقا جهت کار در نانوایی در اصفهان
استخدام شاطر نانوایی ماهر جهت کار در رستورانی واقع در لواسان
استخدام نیروی خانم جهت کار در نانوایی در اصفهان
استخدام شاطر نانوا جهت رستوران همه چی کباب در قم
استخدام شاطر تنوری ماهر و بردست جهت مجتمع نان در مشهد
استخدام استادکار نان فانتزی در اصفهان
استخدام شاطر لواش جهت همکاری در شهر مشهد
استخدام شاطر و چونه گیر جهت کار در نانوایی در سیرجان
استخدام شاطر سنگکی جهت کار در کبابی در همدان
استخدام شاطر و نون دربیار جهت همکاری در کرمان
استخدام شاطر جهت کار در رستوران در اصفهان
استخدام نیروی خانم جهت نانوایی سنتی در اصفهان
استخدام شاطر سنگک کار جهت کار در کبابی در کرج