استخدام پاچالدار ماهر جهت همکاری در طباخی در مشهد
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نانوا با بیمه در نان فانتزی سام در اصفهان
مشخص نشده
۳ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 5,000,000 تومان
استخدام کارگر ماهر ناخن زن در نانوایی در مشهد
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی ساده نانوایی بربری در کرمان
مشخص نشده
۴۸ روز قبل
کرمان
تمام وقت