استخدام وردست شاطر در مجموعه نان فانتزی نان لند در فاز 4 مهرشهر
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
البرز کرج، منطقه ۴، فاز چهار مهرشهر
تمام وقت
استخدام شاطر بربری چونه گیر جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۳۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نانوا آقا جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت