استخدام 7 ردیف شغلی در یک رستوران معتبر در تهران
یک رستوران معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر در رده سنی 20 الی 40سال دعوت به همکاری می نماید.
استخدام تعدادی بردست ماهر و نیمه ماهر قنادی در مشهد
به تعدادی بردست ماهر و نیمه ماهر خانم و آقا جهت قنادی در مشهد نیازمندیم.
استخدام تعدادی دسری زن و تر کار ماهر در شهر مشهد
به تعدادی دسری زن و تر کار ماهر در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام وردست قناد با تجربه جهت قنادی - جاده چالوس
به وردست قناد با تجربه جهت قنادی در جاده چالوس (کیلومتر 10 پورگان) نیازمندیم.
استخدام یک نفر تر کار و کیک ساز جهت همکاری در شهر مشهد
به یک نفر تر کار و کیک ساز جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده جهت کار در کارگاه شیرینی پزی در مشهد
به کارگر ساده و ماهر خانم و آقا جهت کار در کارگاه شیرینی پزی در مشهد در محدوده خواجه ربیع نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیروی خانم جهت کار در کارگاه قنادی در اصفهان
به تعدادی نیروی خانم جوان بت حقوق عالی جهت کار در کارگاه قنادی در اصفهان محدوده سه راه سیمین نیازمندیم.
استخدام بردست ساده جهت کار در قنادی در مشهد
به تعدادی بردست ساده جهت کار در قنادی با بیمه + حقوق روزانه 48 تومان و 12 ساعت کار در مشهد نیازمندیم.
استخدام نیروی باتجربه خانم جهت سوهان پزی در شهر قم
به نیروی باتجربه خانم جهت سوهان پزی در شهر قم نیازمندیم.
استخدام استاد کار ماهر قنادی (شیرینی پزی) در بجنورد
به استاد کار ماهر قنادی (شیرینی پزی) در بجنورد نیازمندیم.
استخدام ۹ ردیف شغلی در شرکت بازرگانی پادرا پخش پارمیس-اصفهان
استخدام بازرگانی پادرا پخش پارمیس شرکت بازرگانی پادرا پخش پارمیس جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام تعدادی نیرو جهت کارگاه پیراشکی پزی در قم
به تعدادی نیروی خانم و آقا جهت کارگاه پیراشکی پزی در قم نیازمندیم.
استخدام نیروی پزنده گز آقا با سابقه کار جهت کار در قم
به نیروی پزنده گز آقا با سابقه کار جهت کار در قم نیازمندیم.
استخدام نیروی گل کن و دو نیروی گل چین جهت سوهانی
به نیروی گل کن و دو نیروی گل چین جهت سوهانی در شهر قم نیازمندیم.
استخدام نیروی باسلوق پز آقا جهت کار در قم
به یک نیروی باسلوق پز آقا جهت کار در قم نیازمندیم.
استخدام ترکار و دسر زن جهت کار در قنادی در مشهد
به یک ترکار و دسر زن جهت کار در قنادی در مشهد در منطقه هاشمیه نیازمندیم.
استخدام استاد ترکار ،کیک ساز ماهر،بردست خشک کار و ترکار-مشهد
به یک استاد ترکار ،کیک ساز ماهر،بردست خشک کار و ترکار خانم و آقا در مشهد نیازمندیم.
استخدام استادکار کیک ساز با حقوق و مزایای عالی
یک قنادی معتبر جهت تکمیل کادر خود از استان تهران جهت کار در کرج از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام شیرینی گلاب جهت همکاری در شهر قم
به تعدادی نیروی ساده خانم و آقا در شیرینی گلاب جهت همکاری در شهر قم نیازمندیم.
استخدام نیروی خانم و آقا در کارگاه قنادی مارمالاد در شیراز
به تعدادی نیروی خانم و آقا در کارگاه قنادی مارمالاد در شیراز نیازمندیم.