استخدام استادکار قناد خشک کار در زنجان
مشخص نشده
۹ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام ترکار در قنادی کارامل در زنجان
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام خشک کار ماهر و ترکار ماهر و بردست در مشهد
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شیرینی پز با بیمه، حقوق تا 8 تومان در بوتیک هتل حنا در تهران
۳۹ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت