استخدام استادکار ترکار و بردست کیک ساز در مشهد
مشخص نشده
۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام استادکار ترکار، فردار و بردست ماهر در مشهد
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کیک ساز، کمک کیک ساز، ترکار و فرکار در مشهد
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام قناد و شیرینی‌پز در کافه قنادی روستار در تهران
مشخص نشده
۴۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام کیک ساز فوق العاده جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۴۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت