استخدام اپراتور کامپیوتر در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
تهران منطقه ۲، برق آلستوم(ستارخان)
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام اپراتور کامپیوتر با بیمه در مجموعه آرتیراد در تهرانپارس
مشخص نشده
۳۸ روز قبل
تهران منطقه ۴، تهرانپارس غربی
تمام وقت
استخدام اپراتور کامپیوتر بابیمه، پاداش در فروشگاه صنایع دستی دیدار در تهران
مشخص نشده
۴۲ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت
استخدام اپراتور کامپیوتر با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۳ روز قبل
تهران منطقه ۴، حسین آباد
تمام وقت
استخدام اپراتور کامپیوتر با بیمه در مجموعه آرتیراد در تهرانپارس
مشخص نشده
۴۹ روز قبل
تهران منطقه ۴، تهرانپارس غربی
تمام وقت
استخدام اپراتور کامپیوتر در یک مجتمع معتبر در تهران
مشخص نشده
۶۰ روز قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
تمام وقت