ارسال آسان
استخدام طراح چاپ در یک شرکت معتبر در مرکزی
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
مرکزی
تمام وقت پروژه‌ای
ارسال آسان
استخدام سرپرست کارگاه در یک شرکت معتبر در مرکزی
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
مرکزی
تمام وقت
ارسال آسان