استخدام کاردان بیهوشی جهت کار در مرکز آمبولانس
استخدام تکنسین بیهوشی خانم جهت همکاری با کلینیک معتبر
استخدام تصویربرداری بیمارستان پیامبران در تهران
استخدام کارشناس بیهوشی با سابقه کار جهت همکاری در شهر تهران
استخدام کارشناس هوشبری جهت مرکز ترک اعتیاد در شهرقدس
استخدام تکنسین اتاق عمل و بیهوشی طرح رفته جهت کلینیک غرب تهران
استخدام تکنسین هوشبری خانم جهت مرکز MMT در ونک
استخدام تکنسین بیهوشی با سابقه جهت همکاری در غرب تهران
استخدام فوق دیپلم هوش بری خانم جهت کار در شهر تهران
استخدام تکنسین بیهوشی خانم جهت کار در مطب تخصصی ستون فقرات
استخدام تکنسین بیهوشی جهت کار در کلینیک ترک اعتیاد در تهران
استخدام تکنسین بیهوشی جهت کار در کلینیک ترک اعتیاد در تهران
استخدام کارشناس پرستاری یا بیهوشی جهت کلینیک درد مهرگان
استخدام کارشناس بیهوشی جهت همکاری در تهران
استخدام تعدادی کارشناس بیهوشی یا فوریت پزشکی در تهران
استخدام تعدادی تکنسین بیهوشی خانم جهت مرکز باروری
استخدام بهیار،پرستار،کارشناس و کاردان هوش بری در تهران
استخدام تکنسین بیهوشی جهت بیمارستانی در تهران
استخدام تکنسین اتاق عمل و یا بیهوشی جهت مرکز mmt
استخدام تکنسین بیهوشی خانم جهت کلینیک MMT در تهران