استخدام بهیار در مرکز درمان اعتیاد کیمیای رهایی در تهران
مشخص نشده
۲ روز قبل
تهران منطقه ۲، توحید
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 9,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام پرستار در مرکز درمان اعتیاد کیمیای رهایی در تهران
مشخص نشده
۲ روز قبل
تهران منطقه ۲، توحید
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 9,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام تکنسین بیهوشی با بیمه در یک مرکز جراحی در تهران
مشخص نشده
۸ روز قبل
تهران منطقه ۴، نارمک
تمام وقت
استخدام دستیار پزشک در یک کلینیک جراحی و زیبایی در تهران
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
تهران منطقه ۱، فرمانیه
پاره وقت دورکاری
استخدام تکنسین بیهوشی در کلینیک زیبایی ره یا در الهیه
تهران منطقه ۱، الهیه
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت