استخدام نظافتچی با حقوق از 4/500 و بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام خدمات هتل در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران
تمام وقت