استخدام راننده لودر در یک شرکت تولیدی در مشهد
مشخص نشده
۲۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام راننده بولدوزر با بیمه، حقوق تا 9 تومان در توس مسیر در مشهد
۳۹ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت