استخدام نیرو جهت کار کناف کاری در زنجان
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام کارگر جهت کار کناف کاری در زنجان
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار کناف در مشهد
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت سقف کاذب و کناف در زنجان
مشخص نشده
۱۳۰ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام کارگر جهت کناف کاری در زنجان
مشخص نشده
۱۳۶ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار کناف در همدان
مشخص نشده
۱۶۷ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام آقا جهت همکاری در کار کناف در زنجان
مشخص نشده
۱۷۹ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار کناف در همدان
مشخص نشده
۱۸۰ روز قبل
همدان
تمام وقت