در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام کاشی کار ماهر جهت کار در تهران
مشخص نشده
۴۶۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی کاشی کار جهت کار در بومهن
مشخص نشده
۴۶۸ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام گچکار ، بنا و لوله کش در تهران
مشخص نشده
۶۹۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام سرامیک کار ماهر در تهران
مشخص نشده
۷۲۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کاشی کار و سرامیک کار در تهران
مشخص نشده
۷۵۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کاشی کار جهت کار در تهران
مشخص نشده
۷۸۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر نیمه ماهر کاشی کار در تهران
مشخص نشده
۸۱۸ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کاشی کار بنا و سنگ کار در شهر تهران
مشخص نشده
۸۳۶ روز قبل
تهران
تمام وقت