در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام کاشی کار ماهر جهت کار در تهران
مشخص نشده
۳۷۴ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی کاشی کار جهت کار در بومهن
مشخص نشده
۳۷۹ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام گچکار ، بنا و لوله کش در تهران
مشخص نشده
۶۰۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام سرامیک کار ماهر در تهران
مشخص نشده
۶۳۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کاشی کار و سرامیک کار در تهران
مشخص نشده
۶۶۴ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کاشی کار جهت کار در تهران
مشخص نشده
۶۹۴ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر نیمه ماهر کاشی کار در تهران
مشخص نشده
۷۲۹ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کاشی کار بنا و سنگ کار در شهر تهران
مشخص نشده
۷۴۷ روز قبل
تهران
تمام وقت