استخدام بناکار، سنگ کار و سرامیک کار ماهر در تهران
استخدام استادکار سنگ کار و کاشی کار و کارگر ساختمانی
استخدام گچ کار و کاشی کار و سیمان کار و سنگ کار
استخدام سرامیک کار ماهر و پیمانکار جهت انجام پروژه
استخدام تعدادی کاشی، سرامیک، سیمان کار و آرماتوربند
استخدام گچ کار و کاشی کار، سنگ کار جهت پروژه ۲۰۰ واحدی
استخدام ۶ ردیف شغلی در شرکت استادکار در تهران
استخدام نقاش،بنا،کاشی کار و گچ کار در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام لوله کش جوان آقا با موتور و کاشی کار در تهران
استخدام بنا،تعمیرکار لوازم خانگی در محل،مکانیک ماشین در محل
استخدام بنا آشنا به امور ساختمانی در شهر تهران
استخدام جوشکار، بنا،کارگر لوله کش، برقکار، کارگر ماهر بنایی
استخدام گچ کار و سنگ کار و آجرنما کار در تهران
استخدام کاشی کار، سرامیک کار، سیمان کار، گچ کار ماهر
استخدام بنای نیمه ماهر جهت همکاری در شهر تهران
استخدام ۱۰ ردیف شغلی نیرو های فنی و خدماتی در شرکت استادکار
استخدام نصاب کابینت،پارکت،کف پوش،نصاب ایزوگام،بنا/گچ کار
استخدام ۱۲ ردیف نیروهای فنی و خدماتی در شرکت استادکار