آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام کاشی کار ماهر جهت کار در تهران
مشخص نشده
۸۶۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی کاشی کار جهت کار در بومهن
مشخص نشده
۸۷۰ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام گچکار ، بنا و لوله کش در تهران
مشخص نشده
۱۰۹۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام سرامیک کار ماهر در تهران
مشخص نشده
۱۱۲۴ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کاشی کار و سرامیک کار در تهران
مشخص نشده
۱۱۵۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کاشی کار جهت کار در تهران
مشخص نشده
۱۱۸۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر نیمه ماهر کاشی کار در تهران
مشخص نشده
۱۲۲۰ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کاشی کار بنا و سنگ کار در شهر تهران
مشخص نشده
۱۲۳۸ روز قبل
تهران
تمام وقت