ارسال آسان
استخدام فر کار با بیمه در ساندویچی آرزو در تهران
مشخص نشده
۱۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، سنایی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام فر کار با بیمه در ساندویچی آرزو در تهران
مشخص نشده
۵ روز قبل
تهران منطقه ۶، سنایی
تمام وقت
استخدام کمک آشپز (فرکار) با بیمه در یک رستوران در تهران
مشخص نشده
۱۰۷ روز قبل
تهران منطقه ۵، کوی فردوس
تمام وقت پاره وقت
استخدام گریل کار در یک کافه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۲۰ روز قبل
تهران منطقه ۲، گیشا
پروژه‌ای