استخدام کارشناس پیگیری و اطلاع رسانی در نشریه تحقیقات روابط عمومی در تهران
مشخص نشده
۱۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت