استخدام خمکار ماهر جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۸ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام آهنگر با بیمه، پاداش و سرویس در شرکت برق آسان تبریز در تبریز
آذربایجان شرقی
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام آهنگر ماهر با بیمه در کارگاه آهنگری نصری در تهران
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
تهران منطقه ۴، تهرانپارس شرقی
تمام وقت
استخدام آهنگر ماهر با حقوق تا 8 میلیون، بیمه و پاداش در شرکت ELEDOCK
۱۴ روز قبل
تهران رباط کریم
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام درب و پنجره ساز ماهر و فنی در مشهد
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت