استخدام آهنگر جهت همکاری در شهریار
به آهنگر جهت همکاری در شهریار - نبش شهرک مهدیه نیازمندیم.
استخدام آهنگر و پوشش کار سقف ماهر و نیمه ماهر - رامسر
به آهنگر و پوشش کار سقف ماهر و نیمه ماهر با جای خواب جهت کار در رامسر نیازمندیم.
استخدام تعدادی درب و پنجره ساز فلزی در مشهد
به تعدادی درب و پنجره ساز فلزی ، کیلیویی کار در مشهد نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر ماشین ساز مسلط به فرز، تراش و آهنگری
به کارگر ماهر ماشین ساز مسلط به فرز، تراش و آهنگری با حداقل 3 سال سابقه در شرق تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی جوشکار درب و پنجره ساز آهنی در شهر قم
به تعدادی جوشکار درب و پنجره ساز و اسکلت کار در شهر قم نیازمندیم.
استخدام آلومینیوم ساز جهت کار در جوانرود کرمانشاه
به آلومینیوم ساز ماهر جهت کار در جوانرود کرمانشاه نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده جهت کار در آهنگری در تهران
به یک نفر کارگر ساده جهت کار در آهنگری در تهران در محدوده بازارآهن شادآباد نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر درب و پنجره ساز آهنی در اصفهان
به تعدادی کارگر ماهر درب و پنجره ساز آهنی در اصفهان نیازمندیم.
استخدام استادکار ماهر یا نیمه ماهر آلومینیوم کار در شهر مشهد
به یک استادکار ماهر یا نیمه ماهر آلومینیوم کار در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام استادکار جهت ساخت درب و پنجره فلزی در کرج
به استادکار جهت ساخت درب و پنجره فلزی در کرج منطقه هفت جوی نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر یا نیمه ماهر جهت کارگاه درب و پنجره
به کارگر ماهر یا نیمه ماهر جهت کارگاه درب و پنجره آلومینیومی ساده و دو جداره به صورت تمام وقت در اصفهان نیازمندیم.
استخدام استادکار درب و پنجره و آکاردئون - کرج
به استادکار درب و پنجره و آکاردئون در کرج نیازمندیم.
استخدام نیروی آقا جهت کار در تولیدی آلومینیوم سازی در یزد
به نیروی آقا جهت کار در تولیدی آلومینیوم سازی در یزد در محدوده همافر نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر درب و پنجره ساز در شهر مشهد
به کارگر ماهر درب و پنجره ساز آهنی با ظرایط عالی در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر جهت در و پنجره سازی در تهران
به کارگر ماهر جهت در و پنجره سازی با جای خواب در تهران (بازارآهن شادآباد) نیازمندیم.
استخدام نیروی ماهر جهت کار در درب و پنجره سازی آهنی در قم
به یک نیروی ماهر جهت کار در درب و پنجره سازی آهنی در قم نیازمندیم.
استخدام همکار و فروشنده در کارگاه درب و پنجره سازی - همدان
به همکار و فروشنده آقا جهت کار در کارگاه درب و پنجره سازی با حقوق ماهیانه ۱/۶۰۰ در همدان نیازمندیم.
استخدام آهنگر ماشین سنگین در جاده شهریار
به آهنگر ماشین سنگین در جاده شهریار (ابتدای خیابان اهری، داخل گاراژ) نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده آهنگر با سابقه کار جهت کار در کارخانه
به تعدادی کارگر ساده آهنگر با سابقه کار جهت کار در کارخانه جنوب تهران (منطقه شور آباد) نیازمندیم.
استخدام یک آهنگر ماهر و نیمه ماهر آکاردئون ساز
به یک آهنگر ماهر و نیمه ماهر آکاردئون ساز با جای خواب جهت کار در کارگاه محدوده ی فیروزبهرام بین گلدسته و گلشهر (خیابان شمس آباد) نیازمندیم.