استخدام بنای ساختمان با حقوق تا 8 میلیون در شرکت نیرو سازه کشوری در تهران
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
تهران
حقوق ثابت تا 8,000,000 تومان
تمام وقت