استخدام نیروی گچکار جهت همکاری در قم
مشخص نشده
۵۲ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام نیروی گچکار جهت همکاری در قم
مشخص نشده
۸۲ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام گچکار جهت گچکاری 110 واحد مسکونی در زاهدان
مشخص نشده
۹۰ روز قبل
سیستان و بلوچستان
تمام وقت
استخدام نیروی گچکار جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۱۱۱ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام گچ کار آقا جهت همکاری در رشت
مشخص نشده
۱۶۱ روز قبل
گیلان
تمام وقت
استخدام کارگر نیمه ماهر در کچ کاری در زنجان
مشخص نشده
۱۸۱ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام گچکار، بنا و کارگر در شرکت ساختمانی در مشهد
مشخص نشده
۲۰۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام گچکار جهت همکاری در قم
مشخص نشده
۲۹۰ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام گچ کار نیمه ماهر جهت کار در زنجان
مشخص نشده
۳۱۳ روز قبل
زنجان
تمام وقت