استخدام گچکار جهت گچکاری 110 واحد مسکونی در زاهدان
مشخص نشده
۵ روز قبل
سیستان و بلوچستان
تمام وقت
استخدام نیروی گچکار جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام گچ کار آقا جهت همکاری در رشت
مشخص نشده
۷۶ روز قبل
گیلان
تمام وقت
استخدام گچکار، بنا و کارگر در شرکت ساختمانی در مشهد
مشخص نشده
۱۱۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام گچکار جهت همکاری در قم
مشخص نشده
۲۰۵ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام گچ کار نیمه ماهر جهت کار در زنجان
مشخص نشده
۲۲۸ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام شاگرد و وردست جهت گچ کاری در قم
مشخص نشده
۲۶۵ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام گچ کار، شاگرد و وردست در قم
مشخص نشده
۲۷۰ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام نیروی گچکار جهت همکاری در قم
مشخص نشده
۲۷۰ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام بنا گچ کار نیمه ماهر در زنجان
مشخص نشده
۲۸۵ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام استادکار گچ کار جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۳۰۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت