استخدام یک گچکار آقا جهت همکاری در رشت
مشخص نشده
۱۱۹ روز قبل
گیلان
تمام وقت
استخدام گچ کار جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۱۸۴ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیروی گچکار جهت همکاری در قم
مشخص نشده
۲۵۷ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام نیروی گچکار جهت همکاری در قم
مشخص نشده
۲۸۷ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام گچکار جهت گچکاری 110 واحد مسکونی در زاهدان
مشخص نشده
۲۹۵ روز قبل
سیستان و بلوچستان
تمام وقت
استخدام نیروی گچکار جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۳۱۶ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام گچ کار آقا جهت همکاری در رشت
مشخص نشده
۳۶۶ روز قبل
گیلان
تمام وقت
استخدام کارگر نیمه ماهر در کچ کاری در زنجان
مشخص نشده
۳۸۶ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام گچکار، بنا و کارگر در شرکت ساختمانی در مشهد
مشخص نشده
۴۰۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت