استخدام یک گچکار آقا جهت همکاری در رشت
مشخص نشده
۳۱۳ روز قبل
گیلان
تمام وقت
استخدام گچ کار جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۳۷۸ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیروی گچکار جهت همکاری در قم
مشخص نشده
۴۵۱ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام نیروی گچکار جهت همکاری در قم
مشخص نشده
۴۸۱ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام گچکار جهت گچکاری 110 واحد مسکونی در زاهدان
مشخص نشده
۴۸۹ روز قبل
سیستان و بلوچستان
تمام وقت
استخدام نیروی گچکار جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۵۱۰ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام گچ کار آقا جهت همکاری در رشت
مشخص نشده
۵۶۰ روز قبل
گیلان
تمام وقت
استخدام کارگر نیمه ماهر در کچ کاری در زنجان
مشخص نشده
۵۸۰ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام گچکار، بنا و کارگر در شرکت ساختمانی در مشهد
مشخص نشده
۶۰۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت