استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
شرکت معتبری در زمینه ارائه خدمات ساختمانی و تاسیساتی جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام نیروی ماهر و نیمه ماهر جهت کار در گچ کاری در یزد
به نیروی ماهر و نیمه ماهر جهت کار در گچ کاری در یزد نیازمندیم. بومی یزد
استخدام شاگرد گچکار ماهر جهت همکاری در شهر قم
به شاگرد گچکار ماهر با روزی 40 هزار تومان جهت همکاری در شهر قم نیازمندیم.
استخدام شاگرد گچکار ساده جهت کار در یزد
به شاگرد گچکار ساده دارای وسیله نقلیه یا محل زندگی جهت کار در یزد در محدوده سه راه شحنه نیازمندیم.
استخدام نیروی گچ کار جهت همکاری در شهر قم
به نیروی گچ کار جهت همکاری در شهر قم نیازمندیم.
استخدام شاگرد گچ کار جهت کار در یزد
به شاگرد گچ کار با حقوق روزانه ۵۰ تومان جهت کار در یزد نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیروی جوان جهت گچ کاری در قم
به تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر جوان جهت گچ کاری در قم نیازمندیم.
استخدام تعدادی کاشی کار و گچ کار جهت کار در هشتگرد
به تعدادی کاشی کار و گچ کار جهت کار در هشتگرد نیازمندیم.
استخدام شاگرد گچ ساز و نیمه ماهر در شهر یزد
به شاگرد گچ ساز و نیمه ماهر در شهر یزد نیازمندیم.
استخدام شاگرد گچ کار ساده در شهر یزد
به تعدادی شاگرد گچ کار ساده جهت گچ کاری در ساعت کاری ۷/۳۰ الی ۱۷/۰۰ با دستمزد بین ۴۰ الی ۵۰ تومان در شهر یزد نیازمندیم.
استخدام نیروی گچ کار جهت همکاری در یزد
به نیروی گچ کار، روزمزد ۳۵ الی ۴۵ هزار تومان جهت همکاری در یزد نیازمندیم.
استخدام شاگرد گچساز جهت همکاری در یزد
به شاگرد گچساز جهت همکاری در یزد نیازمندیم.
استخدام شاگرد گچکار جهت همکاری در یزد
به شاگرد گچکار جهت همکاری در یزد نیازمندیم.
استخدام سنگ کار ، گچکار و کارگر ساده جهت همکاری در مشهد
به سنگ کار ، گچکار و کارگر ساده با بیمه و مزایای عالی جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
استخدام یک اکیپ گچ کار و گچبری جهت اجرای سقف مسجد
به یک اکیپ گچ کار و گچبری جهت اجرای سقف مسجد در شهر قم نیازمندیم.
استخدام شاگرد گچکار جهت همکاری در یزد
به شاگرد گچکار جهت همکاری در یزد نیازمندیم.
استخدام تعدادی کاشی کار و گچ کار جهت شرکت ساختمانی در مشهد
به تعدادی کاشی کار و گچ کار جهت پروژه عمرانی یک شرکت ساختمانی معتبر در مشهد نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده گچ کار در قم
به کارگر ساده گچ کار در قم نیازمندیم.
استخدام شاگرد گچ ساز و گچکار نیمه ماهر در یزد
به شاگرد گچ ساز و گچکار نیمه ماهر در یزد نیازمندیم.
استخدام شاگرد گچکار ساختمان جهت کار در شهر یزد
به شاگرد گچکار ساختمان جهت کار در شهر یزد نیازمندیم.