استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده در زنجان
مشخص نشده
۱۱ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام 1 نفر شاگرد نیمه ماهر آقا در زنجان
مشخص نشده
۵۳ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی فرکار و کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۵۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت