استخدام وسط کار چاپ و صحافی با بیمه در شرکت چاپ نگارین پایتخت در تهران
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۸، شهید رجایی
تمام وقت
استخدام کارگر ساده با بیمه در یک چاپخانه معتبر در تهران
مشخص نشده
۷ روز قبل
تهران منطقه ۲۱، شهرک استقلال
تمام وقت