استخدام همکار آقا جهت چاپخانه جاوید در زنجان
به دو نفر همکار آقا جهت کار در چاپخانه جاوید در زنجان نیازمندیم.
استخدام کارگر آشنا به امور چاپ سیلک و رنگ در کرج
به کارگر آشنا به امور چاپ سیلک و رنگ دارای سابقه کار در کرج (شهرک صنعتی اشتهارد) نیازمندیم. سرویس ایاب و ذهاب از درب کارخانه تا ماهدشت و بالعکس
استخدام نیرو جهت کار در کارگاه صحافی در یزد
به نیروی ساعتی جهت کار در کارگاه صحافی (تولیدی دفتر و دفترچه) در یزد در میدان امام حسین نیازمندیم.
استخدام جلد ساز و پایه تقویم ساز بصورت کنتراتی در تهران
به جلد ساز و پایه تقویم ساز بصورت کنتراتی در تهران منطقه باغ آذری شوش نیازمندیم.
استخدام تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت کار در صحافی-قم
به تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت کار در صحافی در قم نیازمندیم.
استخدام نیرو جهت کار در چاپخانه در شهر مشهد
به یک نیرو جهت کار در چاپخانه مسلط به کامپیوتر در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده صحافی جهت کار در غرب تهران
به کارگر ساده صحافی جهت کار در غرب تهران نیازمندیم.
استخدام مونتاژکار جهت فرم بندی کتاب برای واحد لیتوگرافی
یک موسسه چاپ و لیتوگرافی به یک مونتاژکار جهت فرم بندی کتاب برای واحد لیتوگرافی (پلیت ستر ) نیازمند است.
استخدام کارگر ساده جهت کار در کارگاه چاپ روی لباس در مشهد
به چند نفر کارگر ساده جهت کار در کارگاه چاپ روی لباس در مشهد نیازمندیم.
استخدام نیروی ساده آقا جهت کار در چاپ ایلیا در قم
به نیروی ساده آقا جهت کار در چاپ ایلیا در قم نیازمندیم. ۲ شیفت کاری ۶ ساعته
استخدام کارگر جهت کار در چاپخانه در اصفهان
به یک کارگر جهت کار در چاپخانه در اصفهان (محدوده ملک شهر) نیازمندیم.
استخدام نیرو جهت کارگاه چاپ دمپایی و کفش در قم
به یک نیروی ماهر یا نیمه ماهر جهت کار در کارگاه چاپ دمپایی و کفش در قم (قلعه کامکار) نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیروی ماهر جهت کار در جلدسازی در تهران
به تعدادی نیروی ماهر جهت کار در جلدسازی در تهران محدودهخاوراننیازمندیم.
استخدام نیروی ساده در کارگاه چاپ در قم
به تعدادی نیروی ساده آقا در کارگاه چاپ در قم نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیرو جهت کار در صحافی در اصفهان
به تعدادی نیروی خانم جهت کار در صحافی در اصفهان نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر صحافی خانم و آقا در تهران
به کارگر ماهر صحافی خانم و آقا در تهران محدوده خاور شهر نیازمندیم.
استخدام طلا کوب کار جهت کار در کارگاه چاپ در مشهد
به نیروی طلا کوب کار جهت کار در کارگاه چاپ در مشهد نیازمندیم.
استخدام تعدادی خانم یا آقا جهت همکاری در صحافی در تهران
به تعدادی خانم یا آقا جهت همکاری در صحافی در تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی همکار ساده جوان خانم جهت کار در صحافی
به تعدادی همکار ساده جوان خانم جهت کار در صحافی با حقوق بالا در تهران حوالی میدان قزوین نیازمندیم.
استخدام تعدادی کارگر ساده جهت همکاری در چاپ و صحافی
به تعدادی کارگر ساده جهت همکاری در چاپ و صحافی در تهران نیازمندیم. شیفت روزو شب