استخدام کارواش کار در کارواش زنجیره ای امیر علی در اسلامشهر
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت تا 1,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارواش کار در کارواش زنجیره ای امیر علی در اسلامشهر
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
تهران
حقوق ثابت تا 1,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارگر جهت کار در کارواش در زنجان
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر کارواش جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر جهت کار در کارواش در مشهد
مشخص نشده
۳۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر جهت کار در کارواش در مشهد
مشخص نشده
۳۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی کار جهت کار در کارواش در مشهد
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر کارواش با درآمد بالا در مشهد
مشخص نشده
۴۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار در کارواش در مشهد
مشخص نشده
۶۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر جهت کار در کارواش در همدان
مشخص نشده
۶۷ روز قبل
همدان
تمام وقت