استخدام تعدادی نیروی ماهر در قم
مشخص نشده
۳ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی آقا کارگر ماهر کارواش در مشهد
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کار در کارواش در مشهد
مشخص نشده
۳۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ماهر کارواش در مشهد
مشخص نشده
۴۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی ماهر در همدان
مشخص نشده
۵۲ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۵۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی خدماتی در یک شرکت معتبر در چیتگر جنوبی
مشخص نشده
۵۸ روز قبل
تهران منطقه ۲۱، چیتگر جنوبی
تمام وقت
استخدام نیروی خدماتی در یک شرکت معتبر در چیتگر جنوبی
مشخص نشده
۷۰ روز قبل
تهران منطقه ۲۱، چیتگر جنوبی
تمام وقت
استخدام 2نفر نیروی کارگر ساده و کارگر ماهر در مشهد
مشخص نشده
۷۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت