استخدام کارگر کارواش آقا (آشنا به کار کارواش) در اهواز
یک کارواش اتوماتیک جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان،شهر اهواز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام تعدادی کارگر جهت کارواش در اسلامشهر
به تعدادی کارگر یا اکیپ ماهر سالم جهت کارواش با جای خواب در محدوده اسلامشهر نیازمندیم.
استخدام نیروی ماهر کارواش با درآمد بالا در مشهد
به نیروی ماهر کارواش با درآمد بالا ، همراه با جای خواب در مشهد نیازمندیم.
استخدام نیروی کارواش کار ماهر در شهر مشهد
به نیروی کارواش کار ماهر در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام کارگر کارواش ترجیحا شهرستانی با حقوق و درصد خوب-مشهد
به تعدادی کارگر کارواش ترجیحا شهرستانی با حقوق و درصد خوب با جای خواب در مشهد نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده جهت کار در کارواش در شهر مشهد
به دو نفر کارگر ساده جهت کار در کارواش در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیروی ماهر جهت کار در کارواش در شهر مشهد
به تعدادی تعدادی نیروی ماهر جهت کار در کارواش با حقوق و مزایا در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر کارواش در مشهد
به چند نفر کارگر ماهر کارواش در مشهد (منطقه طلاب بلوار مجلسی) نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیروی آقا جهت کار در کارواش - سیرجان
به تعدادی نیروی آقا جهت کار در کارواش در سیرجان نیازمندیم.
استخدام کارگر کارواش ماهر و نیمه ماهر در مشهد
به کارگر کارواش ماهر و نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم.
استخدام نیروی باتجربه جهت همکاری با کارواش در شهر بندرعباس
به نیروی باتجربه جهت همکاری با کارواش در شهر بندرعباس نیازمندیم.
استخدام تعدادی کارگر ماهر جهت کارواش در مشهد
به تعدادی کارگر ماهر جهت کارواش در مشهد نیازمندیم.
استخدام تعدادی کارگر ماهر کارواش نانو بخار 22 بهمن-بندرعباس
به تعدادی کارگر ماهر کارواش نانو بخار 22 بهمن در بندرعباس نیازمندیم. حقوق ثابت+درصد ماشین+صبحانه+ناهار+انعام
استخدام نیروی وارد جهت کار در کارواش استارواش - قم
به تعدادی نیروی وارد جهت کار در کارواش استارواش در قم نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده جهت کار در کارواش در قم
به دو نفر کارگر ساده جهت کار در کارواش در قم (بلوار 15 خرداد) نیازمندیم.
استخدام تعدادی کارگر ماهر جهت همکاری با کارواش در مشهد
به تعدادی کارگر ماهر جهت همکاری با کارواش در مشهد نیازمندیم.
استخدام نیروی کار در کارواش در شهر مشهد
به چند نفر نیروی کار در کارواش در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام تعدادی کارگر ماهر کارواش با جای خواب در تهران
به تعدادی کارگر ماهر کارواش با جای خواب در تهران نیازمندیم.
استخدام نیروی آقا جهت کار در کارواشی در رشت
به نیروی آقا زیر 40 سال سن جهت کار در کارواشی در خیابان لاهیجان نیازمندیم. ساعت کاری : 8 تا 8 شب و حقوق 850 + انعام
استخدام تعدادی کارگر جهت کار در کارواش در اصفهان
به تعدادی کارگر با تجربه جهت کار در کارواش با حقوق خوب در اصفهان (محدوده کهندژ) نیازمندیم.