استخدام درحوزه صادرات، فروش ،تحقیقات بازار ،بازرگانی/ پخش بیژن
استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش در گروه صنایع غذایی سولیکو
استخدام کارشناس بازاریابی و فروش،کارشناس برنامه ریزی فروش
استخدام کارشناس برنامه ریزی(مهندسی صنایع-مدیریت و MBA)-کرمان
استخدام سرپرست حسابداری فروش،کارشناس برنامه ریزی فروش در تهران
استخدام نگهبان،مسئول تقسیم بار وکارشناس برنامه ریزی فروش/البرز
استخدام سرپرست برنامه ریزی (فروش و توزیع) آقا در تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش،کمک انباردار /شرکت لئونارد
استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش،رئیس فروش در فارس
استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش آقا در تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش،نماینده فروش،مدیر فروش شعبه
استخدام مدیر و کارشناس فروش، بازاریاب، حسابداری/شرکت پخش بیژن
استخدام مسئول ترابری،کارشناس برنامه ریزتولیدوفروش،مدیرفروش/کرج
استخدام برنامه ریز تولید و فروش در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش در شرکت یلدا پخش مزمز -تهران
استخدام کارشناس طرح و برنامه ریزی و کارشناس اقتصادی در کرمان
استخدام مدیر و کارشناس برنامه ریزی فروش،کارشناس بازرگانی خارجی
استخدام کارشناس برنامه ریزی،بازاریاب در شرکت تجارت اورنج/کرمان
استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش(ریاضی،صنایع)/ لئونارد