استخدام نگهبان،مسئول تقسیم بار وکارشناس برنامه ریزی فروش/البرز
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام سرپرست برنامه ریزی (فروش و توزیع) آقا در تهران
یک شرکت معتبر در حوزه توزیع و پخش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش،کمک انباردار /شرکت لئونارد
استخدام شرکت لئونارد شرکت بزرگ لئونارد جهت تکمیل کادر سرمایه انسانی خود در استان های تهران و تبریز از افراد واجد شرایط در مشاغل زیر دعوت به همکاری بعمل می آورد.
استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش،رئیس فروش در فارس
استخدام گروه صنایع غذایی سولیکو گروه صنایع غذایی سولیکو جهت تامین نیروی انسانی خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش آقا در تهران
استخدام شرکت بازرگانی نیلوفر آبی مانا شرکت بازرگانی نیلوفر آبی مانا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش،نماینده فروش،مدیر فروش شعبه
استخدام چیکو ایران شرکت چیکو ایران فعال در حوزه فروش لوازم کودک جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر و کارشناس فروش، بازاریاب، حسابداری/شرکت پخش بیژن
استخدام شرکت پخش بیژن شرکت پخش بیژن نماینده انحصاری محصولات غذایی بیژن و برندهای معتبر و خوشنام از جمله پارس حیات (مولفیکس) ، پیک ، ویتانا ، گلها ، سیماتون، رکسوس، ذرت تیب تب و... بمنظور توسعه سازمان پخش، از افراد متعهد، سختکوش، متخصص و مقید به رفتار سازمانی با شرایط مناسب در تهران دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مسئول ترابری،کارشناس برنامه ریزتولیدوفروش،مدیرفروش/کرج
یک شرکت معتبر تولیدی در حوزه صنایع غذایی، جهت تکمیل کادر منابع انسانی خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام برنامه ریز تولید و فروش در یک شرکت معتبر در تهران
یک شرکت صنایع غذایی معتبر جهت تکمیل کادر برنامه ریزی تولید و فروش خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش در شرکت یلدا پخش مزمز -تهران
استخدام شرکت یلدا پخش مزمز شرکت یلدا پخش مزمز جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس طرح و برنامه ریزی و کارشناس اقتصادی در کرمان
استخدام تجارت بین الملل اورنج شرکت تجارت بین الملل اورنج فعال در زمینه بازرگانی جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر و کارشناس برنامه ریزی فروش،کارشناس بازرگانی خارجی
یک شرکت تولید و پخش مواد غذایی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس برنامه ریزی،بازاریاب در شرکت تجارت اورنج/کرمان
استخدام تجارت بین الملل اورنج شرکت تجارت بین الملل اورنج جهت تکمیل کادر منابع انسانی خود در کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش(ریاضی،صنایع)/ لئونارد
استخدام هدف عصر طلایی (تهران) گروه مواد غذایی لئونارد جهت تکمیل کادر سرمایه انسانی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید.